top of page

LOTING

De loting vindt plaats op woensdag 28 juni 2022 en deze zal middels deze link https://regatta.time-team.nl/  naar Time-Team worden geplaatst op de site.

Startverschillen
Naar aanleiding van een enquête van het blad Roei! onder de deelnemers aan het masters roeien is o.a. naar voren gekomen dat met name de startverschillen op wedstrijden als heel vervelend worden ervaren, met name door de jongere deelnemers. Daarom heeft de organisatie van de DMO besloten om last-minute een test te doen hiermee.

  1. De masters categorieën A t/m C zullen niet met startverschillen starten en krijgen meteen na de finish een correctiefactor. Dit zal bij deze categorieën in enkele gevallen resulteren in twee winnaars per race, een blik voor de absoluut tijdsnelste (eerste over de finish) en een blik voor de omgerekend snelste tijd, dit zal z.sm. na de finish bekend worden gemaakt. In dat geval kunnen twee winnaars bij het erevlot aanleggen.

  2. De masters categorieën D t/m I zullen wel met startverschillen werken en hierbij is de ploeg die als eerste over de finish komt de winnaar van de race. Voor deze categorie wordt zoals gebruikelijk geen blik uitgereikt voor de tijdsnelste.

In het definitieve tijdschema op de website staat aangegeven welke races met startverschillen (sv) zullen starten. De omrekenfactoren die hierbij zullen worden toegepast zijn te vinden op de website onder wedstrijd. Tijdens en na de wedstrijd horen we uiteraard graag wat jullie hiervan vonden!

bottom of page