top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1. Reglementen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond (https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/RvR-19-november-2016-2017011.pdf), met daarbij de hieronder vermelde uitzonderingen. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

 Artikel 2. Wedstrijdleiding

1.   Wedstrijdleiders : Tammo van den Bosch, Maarten Poels, Martijn Groot, Robert-Paul Prijt (rpp@ziggo.nl).,   Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleiding zich in de finishtoren.

2.   Hoofd van de Jury: Humphrey Spoor.

Artikel 3. Wedstrijd

1.  De Dutch Masters Open 2023 en de Dutch Junior Open 2023 zijn beiden een boord-aan-boord wedstrijd.

2.   Voor alle nummers ((Junioren, Pre-Masters, Masters) zullen de wedstrijden worden verroeid over 1000m op de Watersportbaan Tilburg.

1.   De masters categorieën A t/m C zullen niet met startverschillen starten, er is maar één winnaar per heat op basis van snelst tijd en dus eerste over de finish.

2. De masters categorieën D t/m I zullen we ook gelijk starten en de tijden worden na de finish omgerekend en dan krijgen we een winnaar die als eerste over de finish komt (tijdsnelste) en de omgerekende winnaar welke wordt omgeroepen om aan te leggen aan het ere vlot. Alleen de omgerekend snelste ploeg legt aan aan het ere vlot onder de finishtoren.

3. De junioren categorieën zijn per leeftijd opgedeeld (van 14 jaar tot en met 18 jaar).

4. Er is ook nog een onderverdeling in regio roeiers en wedstrijdroeiers per leeftijdscategorie. In elke leeftijdscategorie en regio/wedstrijdcategorie is de ploeg die als eerste over de finish komt de winnaar en mag aanleggen aan het ere vlot voor ophalen van het blik.

Artikel 4. Deelname

  1. De Dutch Masters Open Tilburg 2023 staat open voor Masters, Pre-masters en bedrijfsachten.

  2. De Dutch Junior Open Tilburg 2023 staat open voor junioren roeiers

 

​Artikel 5. Inschrijfprocedure

1.   Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot 25 juni 23.59 uur

2.   Dubbel inschrijven i​s alleen toegestaan mits de deelnemer niet meer dan één keer in hetzelfde blok wordt ingeschreven.

3.   Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. In het beginsel dienen er minimaal 3 deelnemende ploegen te zijn.

 

 ​Artikel 6. Inschrijfgelden

1.   Inschrijfgelden: Junior skiff € 16,00, (pre-)Masterskiff €22,50, Junior twee € 25.00, (pre-)Mastertwee €35,00, (Pre-)Master vier €45,00, Junior vier € 35,00, (pre-) Masteracht €60,00, bedrijfs C4 €75,00 bedrijfsacht €100,00.

2.   inschrijfgelden dienen voor 23 juni 2022 20.00 uur op bankrekeningnummer: NL28 RABO 0181229501 tnv RV TOR. o.v.v. DMO 2023 en de naam van de vereniging. Dit is een voorwaarde voor de loting.

 

Artikel 7. Loting

1.   bekendmaking van de loting vindt uiterlijk donderdag 29 juni 2023 uiterlijk om 12 uur bij de wedstrijdleiding en zal worden gepubliceerd op de website ​https://dmotilburg.com/  en ook op Time-Team.nl 

2.   Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen D t/m K in één race zijn of worden gecombineerd, zal voor verschillen in snelheid worden gecorrigeerd door gebruik te maken van omrekenfactoren na de finish. Deze ploeg krijgt een blik. Alle ploegen starten gelijk.

3.   Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen A t/m C in één race zijn of worden gecombineerd, zal op de finishlijn een winnaar van de race zichtbaar zijn. Deze winnaar krijgt een blik.

4.   Wanneer in een junior categorie er onvoldoende inschrijvingen zijn per boottype is het mogelijk om regio en wedstrijdroeiers in één heat samen te laten starten. 

5.   Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer niet meer dan 1 is, wordt dit nummer niet verroeid. Indien mogelijk wordt het nummer dan samengevoegd met een daarbij in tijd aansluitend soortgelijk nummer, met correctie d.m.v. startverschillen en/of correctiefactoren voor leeftijd en boottype. Dit laatste ter beoordeling van de wedstrijdleider. Is dit niet mogelijk dan wordt de betreffende ploeg tussen de sluiting van de inschrijving en de loting de gelegenheid geboden in een ander wedstrijdnummer in te schrijven.

6.   Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer gelijk aan 2 is zal deze race toch gewoon boord-aan-bood worden verroeid.

 

Artikel 8. Aanmeldprocedure​

1.   Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de boegnummers.

2.   Het boegnummers moet vastgezet worden op de punt van het schip 

3.   De borg voor de boegnummers bedraagt € 10,00. Deze borg dient contant te worden voldaan bij het afhalen van de boegnummers. In geval dat contant betalen geen mogelijkheid is mogen andere vormen van waarborgstelling op eigen risico worden afgegeven.

 

 Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

 

Artikel 10. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

bottom of page