top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1. Reglementen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond (https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/RvR-19-november-2016-2017011.pdf), met daarbij de hieronder vermelde uitzonderingen. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

 Artikel 2. Wedstrijdleiding

1.   Wedstrijdleiders : Tammo van den Bosch, Maarten Poels, Martijn Groot, Robert-Paul Prijt (rpp@ziggo.nl).,   Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleiding zich in de finishtoren.

2.   Hoofd van de Jury: Bert Verlaan.

Artikel 3. Wedstrijd

1.  De Dutch Masters Open 2024 en de Dutch Junior Open 2024 zijn beiden een boord-aan-boord wedstrijd.

2.   Voor alle nummers ((Junioren, Pre-Masters, Masters) zullen de wedstrijden worden verroeid over 1000m op de Watersportbaan Tilburg.

1.   De masters zullen starten zonder startverschillen. In de categorie D en hoger zal er bij combinatie van leeftijden na de finish een omrekenfactor geldig zijn.

2. De masters categorieën D t/m I zullen we ook gelijk starten en de tijden worden na de finish omgerekend en dan krijgen we een winnaar die als eerste over de finish komt (tijdsnelste) en de omgerekende winnaar welke wordt omgeroepen om aan te leggen aan het ere vlot. Alleen de omgerekend snelste ploeg legt aan aan het ere vlot onder de finishtoren.

3. De junioren categorieën zijn per leeftijd opgedeeld (van 14 jaar tot en met 18 jaar).

4. Er is ook nog een onderverdeling in regio roeiers en wedstrijdroeiers per leeftijdscategorie. In elke leeftijdscategorie en regio/wedstrijdcategorie is de ploeg die als eerste over de finish komt de winnaar en mag aanleggen aan het ere vlot voor ophalen van het blik.

Artikel 4. Deelname

  1. De Dutch Masters Open Tilburg 2024 staat open voor Masters, Pre-masters en bedrijfsachten.

  2. De Dutch Junior Open Tilburg 2024 staat open voor junioren roeiers

 

​Artikel 5. Inschrijfprocedure

1.   Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot 2 juni 2024 12:00 uur.

2.   Dubbel inschrijven i​s alleen toegestaan mits de deelnemer niet meer dan één keer in hetzelfde blok wordt ingeschreven.

3.   Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. In het beginsel dienen er minimaal 3 deelnemende ploegen te zijn.

 

 ​Artikel 6. Inschrijfgelden

Junior 1x                                                   €16,00
Skiff / Single                                           €23,60
Junior 2x                                                   €25,00
Junior 4x                                                   €35,00
Twee / Two                                              €36,75
Vier / Four                                                €45,00
Master C4                                               €47,25
Acht / Eight                                             €63,00
Bedrijfs C4+                                           €78,75
Bedrijfs-/ Corporate 8+                 €125,00

2.  Inschrijfgelden dienen voor 6 juni 2024 op bank rekening nr  NL28RABO0181229501 tnv RV TOR o.v.v. DMO2024 en naam vereniging voldaan te zijn.

 

Artikel 7. Loting

1.   Bekendmaking van de loting vindt 5 juni na 21.00 uur op de site van Time Team

2.   Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen D t/m K in één race zijn of worden gecombineerd, zal voor verschillen in snelheid worden gecorrigeerd door gebruik te maken van omrekenfactoren na de finish. Deze ploeg krijgt een blik. Alle ploegen starten gelijk.

3.   Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen A t/m C in één race zijn of worden gecombineerd, zal op de finishlijn een winnaar van de race zichtbaar zijn. Deze winnaar krijgt een blik.

4.   Wanneer in een junior categorie er onvoldoende inschrijvingen zijn per boottype is het mogelijk om regio en wedstrijdroeiers in één heat samen te laten starten. 

5.   Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer niet meer dan 1 is, wordt dit nummer niet verroeid. Indien mogelijk wordt het nummer dan samengevoegd met een daarbij in tijd aansluitend soortgelijk nummer, met correctie d.m.v. startverschillen en/of correctiefactoren voor leeftijd en boottype. Dit laatste ter beoordeling van de wedstrijdleider. Is dit niet mogelijk dan wordt de betreffende ploeg tussen de sluiting van de inschrijving en de loting de gelegenheid geboden in een ander wedstrijdnummer in te schrijven.

6.   Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer gelijk aan 2 is zal deze race toch gewoon boord-aan-bood worden verroeid.

 

Artikel 8. Aanmeldprocedure​

1.   Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de boegnummers.

2.   Het boegnummers moet vastgezet worden op de punt van het schip 

3.   De borg voor de boegnummers bedraagt € 10,00. Deze borg dient contant te worden voldaan bij het afhalen van de boegnummers. In geval dat contant betalen geen mogelijkheid is mogen andere vormen van waarborgstelling op eigen risico worden afgegeven.

 

 Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

 

Artikel 10. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

bottom of page