top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1. Reglementen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond (https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/RvR-19-november-2016-2017011.pdf), met daarbij de hieronder vermelde uitzonderingen. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

 Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiders : Jolien Peeters,  Robert-Paul Prijt (rpp@ziggo.nl),  Tammo van den Bos en Dorien t Kiefte. Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleiding zich in de finishtoren.

 2. Hoofd van de Jury: Humphrey Spoor.

Artikel 3. Wedstrijd

 1. De Dutch Masters Open 2022 is een boord-aan-boord master wedstrijd.

 2. Voor alle nummers zullen de wedstrijden worden verroeid over 1000m op de Watersportbaan Tilburg.

 3. De masters categorieën A t/m C zullen nietmet startverschillen starten en krijgen meteen na de finish een correctiefactor. Dit zal bij deze categorieën in enkele gevallen resulteren in twee winnaars per race, een blik voor de absoluut tijdsnelste (eerste over de finish) en een blik voor de omgerekend snelste tijd, dit zal z.sm. na de finish bekend worden gemaakt. In dat geval kunnen twee winnaars bij het erevlot aanleggen.

 4. De masters categorieën D t/m I zullen welmet startverschillen werken en hierbij is de ploeg die als eerste over de finish komt de winnaar van de race. Voor deze categorie wordt zoals gebruikelijk geen blik uitgereikt voor de tijdsnelste.

 

Artikel 4. Deelname

 1. Op de Dutch Masters Open 2022 staat open voor veteranen en bedrijfsachten.

 

​Artikel 5. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot 22 juni 23.59 uur

 2. Dubbel inschrijven i​s alleen toegestaan mits de deelnemer niet meer dan één keer in hetzelfde blok wordt ingeschreven.

 3. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. In het beginsel dienen er minimaal 3 deelnemende ploegen te zijn.

 

 ​Artikel 6. Inschrijfgelden

 1. Inschrijfgelden: skiff €22,50, twee €35,00, vier €45,00, acht €60,00, bedrijfs C4 €75,00 bedrijfsacht €100,00.

 2. inschrijfgelden dienen voor 23 juni 2022 20.00 uur op bankrekeningnummer: NL28 RABO 0181229501 tnv RV TOR. o.v.v. DMO 2019 en de naam van de vereniging. Dit is een voorwaarde voor de loting.

 

Artikel 7. Loting

 1. bekendmaking van de loting vindt uiterlijk donderdag 23 juni 2022 uiterlijk om 12 uur bij de wedstrijdleiding en zal worden gepubliceerd op de website ​https://dmotilburg.com/  en ook op Time-Team.nl 

 2. Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen D t/m K in één race zijn of worden gecombineerd, zal voor verschillen in snelheid worden gecorrigeerd door gebruik te maken van startverschillen.

 3. Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen A t/m C in één race zijn of worden gecombineerd, zal op de finishlijn d.m.v. een correctiefactor een winnaar van de race worden bepaald. Deze winnaar krijgt een blik. Zie ook punt 4.

 4. Wanneer races van ploegen in de leeftijdsgroepen A t/m C in één race zijn of worden gecombineerd, zal naast bovenstaand punt 3. Van Artikel 7., tevens de absoluut tijdsnelste, eerste over de finish, ook een blik worden uitgereikt.

 5. Indien het aantal ingeschreven ploegen in een wedstrijdnummer 5 of meer bedraagt, worden deze verdeeld over 2 heats. Deze ploegen worden in een heat geplaatst op volgorde van leeftijd, dwz in de eerste heat komen de gemiddeld oudste ploegen en in de laatste heat de jongste ploegen.

 6. Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer niet meer dan 1 is, wordt dit nummer niet verroeid. Indien mogelijk wordt het nummer dan samengevoegd met een daarbij in tijd aansluitend soortgelijk nummer, met correctie d.m.v. startverschillen en/of correctiefactoren voor leeftijd en boottype. Dit laatste ter beoordeling van de wedstrijdleider. Is dit niet mogelijk dan wordt de betreffende ploeg tussen de sluiting van de inschrijving en de loting de gelegenheid geboden in een ander wedstrijdnummer in te schrijven.

 7. Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer gelijk aan 2 is zal deze race toch gewoon boord-aan-bood worden verroeid.

 

Artikel 8. Aanmeldprocedure​

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers.

 2. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen. Bij ongestuurde nummer dient het rugnummer bevestigd te worden op de boot.

 3. De borg voor de boegnummers bedraagt € 10,00. Deze borg dient contant te worden voldaan bij het afhalen van de boegnummers. In geval dat contant betalen geen mogelijkheid is mogen andere vormen van waarborgstelling op eigen risico worden afgegeven.

 

 Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

 

Artikel 10. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

bottom of page